» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

"Ganesh Puja” to be celebrated by Lucknow Oriya Samaj on 13th┬áSeptember 2018

 
Untitled Document

Executive Committee

President -
Gopabandhu Pattanaik

Vice President -
Sukanta Kumar Chaudhury

Treasurer -
Shishir Kumar Mishra

General Secretary -
Dipti Ranjan Sahu

Joint Secretary -
Ajit Kumar Shasany

Executive Members -
Satya Narayan Sabat
Pradeep Chandra Das
Dr. Ramnath Misra
Dr. Prasanta Kumar Pradhan
Sachidananda Sahoo
Chandra Sekhar Mohanty
Nihar Ranjan Satpathy
Hari Har Patnaik
Karunakar Barik
Ram Mohan Acharya
Ashok Kumar Satapathy
Ravi Gupta
Sada Bihari Sahu
Tofan Rout
Pravat Kumar Pradhan
Prasanta Behera
Rati Kanta Samal